Program Prve stranke

Na OVOM LINKU možete preuzeti ažuriranu programsku deklaraciju u PDF formatu.

Skraćena verzija za javnost 13.5.2014


Cilj Prve stranke je da se na osnovu postojeće situacije, smanje troškovi u Javnoj upravi i samim tim umanje zaduženja države te omoguće nova radna mjesta.
Uštede koje je potrebno uvesti su provodive u roku od 30 dana, ne utiču na zaduženja države i mogu se ostvariti kroz jednostavne promjene.

Ukidanje kantona u Federaciji i uvođenje lokalne samouprave kao u RS
o Ukidanje plate parlamentarcima (plaćanje samo dnevnica po odrzanoj sjednici)
o Smanjenje plata ministrima na svim nivoima vlasti na 2. prosjećne neto plate
o Smanjenje plata direktorima javnih preduzeća na 2. prosjećne neto plate
o Smanjenje dodatka na minuli rad na max 5%.(ušteda godisnje 10mio KM)
o Ukidanje toplog obroka u javnim preduzećima i javnim ustanovama
o Ukidanje bijelog hljeba za ministre i zamjenike
o Ukidanja službenih vozila zamjenicima ministara, parlamentarcima (max 2 vozila po ministarstvu)
o Ukidanje naknade za komisije
o Ukidanje naknade za odvojeni zivot
o Zabranjeno korištenje službenih vozila u privatne svrhe
o Ograničenje pri nabavci službenih vozila – max vrijednost KM 50.000,00/vozilo
o Ograničenje troškova službenog tel. na max KM 300,00
o Smanjivanj reprezentacije na maksimum 10000KM godisnje
o Monitoring nad radom politicara svakih 6 mjeseci(Kazne za nerad do 50% od plate)
o Monitoring nad radom direktora u javnim preduzecima i ustanovama savkih 6 mjeseci(sa krivicnom odogovornoscu za nepravilno i raskosno poslovanje)
o Ukidanje imuniteta za krivicna djela
o Maksimalno 1.mandat za ministarske pozicije

Na ovaj način se postiže ušteda u javnom sektoru od cca KM 600 MIO.

 

 

Ekonomska rješenja na državnom nivou

* Smanjivanje PDV na osnovne namirnice,lijekove i knjige na 10%
* Povećanje PDV na luksuz na 30% cca - dobit za državu KM100 Mio
* Povećanje PDV na uvoz osnovnih prehrambenih namirnica, vode, voca i povrca na 30% - zarada za državu cca KM 200 Mio i mogućnost otvaranja cca 10.000 novih radnih mjesta
o Smanjenje doprinosa na lični dohodak na 45%
o Ukidanje toplog obroka u javnom sektoru - dobit za državu cca KM 70 Mio
o Osnivanje entitetske zadruge za otkup voća i povrća i zajedničkog izvoza (podsticaj malih i novih proizvodača u poljoprivredi); ovaj program bi uključivao vrstu podsticaja u iznosu od KM 20.000,00 za svakog novog poljoprivrednika uz obavezu proizvodnje u narednih 5 godina od ulaska u zadrugu.
o Zajednički porez na dobit na državnom nivou - 10% inkluzivno dividenda - samim tim i RS će imati iste uslove za privlačenje stranih investicija kao što je slučaj u Federaciji.
o Besplatna građevinska parcela za sve proizvodače koji zaposle min 50 radnika sa biroa na min 5 godina
o Omogućiti osnivanje doo firme za 36 sati uz pausalne troškove KM 500,00 i startni kapital od KM 1.000,00
o Povećanje minimalne penzije na KM 600,00
o Prosjecna plata 1000KM
o Minimalna socijalna pomoć KM 200,00
o Dječiji doplatak do 18 godina starosti po KM150,00 po djetetu i 200KM mjesecno za svako sljedece dijete
o Besplatno zdravstveno osiguranje za socijalno ugrožene slučajeve 
o Ukidanje naknade za odlikovanja u prošlom ratu za sve zaposlene osobe
o Smanjivanje penzijske starosti za muskarce na 60 godina i za žene na 55 godina (dodatno zapošljavanje cca 10.000 mladih ljudi godišnje)
o Besplatna električna energija za penzionere i socijalno ugrozene sa min. primanjima do 400KM ograniceno na 20KM mjesecno
o Zagarantovano 1 godina radnog staža za sve apsolvente univerziteta u BIH - Svake godine oko 10.000 studenata završi neki od univerziteta u BiH. Jedan veliki problem je zaposljavanje tih mladih ljudi. Mi imamo jednostavno rješenje, a to je da svaki apsolvent ima zagarantovano radno mjesto od države u funkciji volontera. Na taj način ti mladi ljudi bi stekli godinu dana radnog staža i iskustva. Troškovi jednog volontera su oko KM 250,00 a država bi svoje troškove za zdravstveno osiguranje snosila sama.Ti troskovi (oko KM 2,5 Mio) bi se dobili iz solidarnog fonda u koji bi parlamentarci politicari uplacivali cca 20% svoje plate te radnici javnih preduzeca 5%.

Ušteda sa ovim rješenjima cca KM 600 Mio i omogućavanje novih radnih mjesta od cca 40.000 godišnje.

 

Ostale uštede na državnom nivou:


o Privatizacija BH Telecom-a pored prihoda od cca.3 Milijarde KM uz obavezno zadržavanje radnika omogućava nove investiciju i otvaranje novih radnih mjesta.
o Privatizacija javnog prevoza kroz partnerstvo 50/50 (Gras, Željeznice) 
o Drzavna banka koja ce sav novac iz budžeta i dobiti državnih preduzeća, oročiti na račun banke, i ta banka će davati povoljne kredite za sve Bosance i Hercegovce, mala i velika preduzeća).Takođe KM 6 Milijardi koje stoje kao stednja gradjana kod stranih banaka, da se prebace na državnu banku koja ce dati veću kamatu za oročena sredstva.Tako je moguće da se ukinu mikrokreditne organizacije koje unistavaju likvidnost naroda BiH, strane banke koje izvlače zaradu od cca Eur 400 Mio iz države i zarađuju na depozitima stanovništva. Ovim procesom je moguće da najskuplji kredit za auto, stan ili tekuće poslovanje fiksna kamata bude najvise 4%.
o Ulaganje u alternativnu energiju (vjetroparkovi, hidrocentrale, solarna energija) - energetski sistem BiH je neiskorišten. Pored izgradnje infrastrukture (autoputevi, autoceste) primarno je i ulaganje u izgradnju hidrocentrala, vjetroparkova i solarnih centrala – ova investicije čini jedan od najvecih priliva novca za jednu državu.
Kad bi se svi resursi BiH iskoristili, BiH bi godišnje imala prilive samo od izvoza el.energije od cca Eur 1 Milijardu; stanovnici BiH bi plaćali 50% jeftiniju struju nego sad i imali alternativu za sve skuplji plin. Kompletna hercegovina bi mogla, neiskorištene krševe i brda da koristi za solarne centrale i vjetroparkove a država bi prodavala Zelene certifikate i ostvarivala dodatne prihode.
o Ulaganje u turizam (Neum, Mostar, Sarajevo, Bjelasnica, Jahorina, Drina,Vrbas, Una,Piramide itd.)
o Ulaganjem u ekologiju (spaljivanje smeća u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru) omogućuje se besplatna toplotna energija za toplane, električna energija za rasvjetu, plin za gradski transport) - alternativna i besplatna energija koja je besplatna. Sa jednim postrojenjem za paljenje otpada u Sarajevu na lokaciji deponije, sa svojim kapacitetima bi mogla isporučivati kompletna energija za toplane Sarajevo i elektricna energija za cijelo Sarajevo.
Investicija vrijednosti oko Eur 100 Mio koju finansiraju WB i EBRD sa 1% kamatom koja je pored svih pogodnosti sama isplativa a grad koji bi bio Investitor nema nikakvih troškova.
Sa ovim rješenjem bi se smanjila zagađenost Sarajeva za 60% i doprinos u projektu otvaranja novih radnih mjesta bi bio veliki. Ta postrojenja su u mogucnosti da koriste sve vrste domaćinskog i industrijskog otpada, a kako u BiH ne postoji mogućnost pravovaljanog uništavanja i spaljivanja medicinskog otpada, na ovaj način i taj problem bi bio riješen.
o Ulaganje u policijske uprave i njihove uposlene, vatrogasne stanice i njihove uposlene, medicinski sektor.
Policijske uprave i stanice - povećanje broja službenika u policijskim upravama i stanicama te modernizacija opreme i tehnika koje uposleni primjenjuju doprinosi većoj sigurnosti stanovnika BiH; veći broj mlađih i sposobnijih ljudi u policiji – povećava se broj zaposlenih mladih ljudi koji će kroz svoj angažman i duži radni rok povećat doprinose koji idu u budžet a namjenjeni su isplatama penzija;
* Vatrogasci – kako zbog nedostatka ovih resursa i dotrajale opreme BiH samo na požarima izgubi KM 50 Mio, u ovom segmentu je potrebno povećanje broja ljudi i modernizacija opreme;
* Medicina - zbog povećanja broja socijalno ugroženih, lošeg životnog standarda povećava se potreba za pružanjem medicinskih usluga – potrebno je zapošljavanje dodatnog medicinskog osoblja koje trenutno napušta BiH, i sve to zbog nemogućnosti
zaposlenja, odrađivanje staža, nepotizma i nemali broj drugih važnih problema sa kojim se susreće ovaj kadar.
Najbolji primjer je KCUS i Klinicki centar Banja Luka, koji po broju pacijenata i evropskim standardima bi trebalo da ima 50% više medicinskog osoblja.
Druga opcija je da se u sistem zavoda za zdravstvo uvedu privatne ordinacije koje će prema važećem cjenovniku pružati usluge koje ce im biti plaćene iz fonda za zdravstveno osiguranje.
Kroz ovo državno - privatno partnerstvo bi se medicinska pomoć ukazivala pravovremeno a sama usluga bi bila kvalitetnija nego je to sada slučaj.
o Ulaganje u javno/privatno partnerstvo (podizanje propalih privatizovanih firmi - 50/50 vlasništvo) - Vraćanje privatiziranih kompanija državi i raspisivanje novog tendera za privatno-javno partnerstvo gdje bi se novi investitor obavezao da otvori najmanje 500 radnih mjesta u roku od godinu dana na period od 5 godina. (Vranica, Hidrogradnja, Sarabon, Soko, Vitezit, Aluminijum, Dita, Agrokomerc,Incel itd.)
o Ulaganja u sudstvo i tuzilastvo(rijesavanje sporova za 30dana a ne 2g),sto znaci dodatna zaposljavanja sudija i tuzioca jer bi se vise slucajeva obradjivalo i samim time bi sud zaradjivao dodatno na taksama.
o Ulaganje u modernizaciju javnih servisa(digitalizacija,kvalitetniji program,nezavisnost od drzave i politike,veca sloboda govora,rtv taksa se dijeli na sve medije ovisno o kvalitetu programa)
o Ulaganje u autoput kroz koncesione ugovore(uslovi da grade i odrzavaju domace kompanije).
o Ulaganje u sport i kulturu(privatizacija sportskih klubova (kompanije ili privatni investitori koji budu spremni da investiraju u Sport,imati ce poreske ovlastice od drzave)


BORBA PROTIV KOPRUPCIJE


o Revizija privatizacije od 92g(oduzimanje kod neispunjenih uslova iz privatizacije)
o Revizija porijekla imovine kod politicara od 92g i ukidanje zastare.
o Plate za policiju 2000KM
o Plate za profesore i nastavnike 2000KM(kvalitetnije obrazovanje)
o Plate za doktore 5000-10000KM(ovisno od polozaja)
o Plate za sudije i tuzioce 5000-10000KM(ovisno od polozaja)
o Inspektori 5000KM(monitoring rada svakih 6 mjeseci,konsekvence za nerad)

Kroz ovu promjenu,korupcija i nepotizam ce se smanjiti na minimum.Korupcija se ne moze unistiti ali se moze suzbiti kroz monitoring i eventuelnu suspenziju.

 

Predsjednik
Mr.ecc Bekan Amer

 

ZAJEDNO SMO JAČI ZAJEDNO DO PROMJENA